alex_lupi_-_nazar_aljassar_02_da_inline.jpg

UVA students and Charlottesville-Albemarle Rescue Squad volunteers Alex Lupi (left) and Nazar Aljassar.